به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان خوی برگزاری مراسمی تحت عنوان  غبارروبی و تعویض پرچم قطعه شهداء در ایام دهه فجر با مشارکت اساتید دانشگاه.