به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان خوی همایش و نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی استان با محوریت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی میزبان بازدیدگنندگان گرامی است.