به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان خوی مراسم رونمایی از سکه های باستانی همراه با اجرای موسیقی زنده وپذیرایی زمان پنجشنبه ۱۳ تیرماه ۹۸ ساعت ۲۰،مکان موزه میراث فرهنگی شهرستان خوی همه شما دعوتید.