به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان خوی

نام دانشگاه

دانشگاه علمی کاربردی خوی

سال تاسیس

۱۳۹۵

نوع دانشگاه

صنعتی

رئیس دانشگاه

دکتر مهدی رضائی

معاونت دانشگاه

مهندس داود رضائی

مکان

آذربایجان غربی-خوی