به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان خوی دومین جشن دانش آموختگی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان غربی۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.