به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان خوی جهت دانلود جزوه  کارگاه کامپیوتر نگارش مهندس بهنام محمدلو به لینک زیر مراجعه کنید.

لینک مستقیم: کارگاه کامپیوتر+مهندس بهنام محمدلو

لینک کمکی: کارگاه کامپیوتر+مهندس بهنام محمدلو