به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان خوی جهت دانلود جزوه  کارگاه لینوکس نگارش مهندس بهنام محمدلو به لینک زیر مراجعه کنید.