به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان خوی مجتمع فرهیختگان و پزوهشگران جوان استان اذربایجان غربی با همکاری و مشارکت مرکز اموزشی عالی و سازمان های دولتی و غیر دولتی برگزار می کند.